Doelgericht en Betrokken

Hextra begeleiding biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen die een probleem ervaren in het dagelijks leven. Dit kan zijn op het gebied van opvoeding, leren & werken, gedrag en relaties. Bij Hextra begeleiding gaan we uit van de kwaliteiten van de persoon in kwestie. Een diagnose is niet ons uitgangspunt en dus ook niet noodzakelijk bij aanmelding.

BETROKKEN
EERLIJK
PROFESSIONEEL
PRAKTISCH
DOELGERICHT

Angelique & Mirjam

De drijvende kracht van Hextra begeleiding bestaat uit Angelique Hoffman & Mirjam Jansen. Vanuit onze gemeenschappelijke visie zijn wij samen gaan werken onder de naam Hextra begeleiding. Om breder inzetbaar te kunnen zijn binnen de maatschappelijke zorg zijn wij onze krachten gaan bundelen met andere ambulant begeleiders.

VISIE & WERKWIJZE

Visie


Hextra begeleiding gaat uit van de wensen, de kwaliteiten en kracht van de cliënt. Wij streven naar maatwerk waarbij de cliënt regie heeft over zijn eigen proces.

“Je leert meer van de weg door hem bereisd te hebben, dan door alle veronderstellingen en beschrijvingen ter wereld”
William Hazlitt

Werkwijze


Een begeleidingstraject van Hextra begeleiding start altijd met een aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de reden van aanmelding. Bij voorkeur voeren wij dit gesprek in het bijzijn van de wijkcoach en/of consulent van uw gemeente. Samen met u willen wij in kaart brengen of wij een rol kunnen spelen in uw begeleidingsvraag.

Maatwerk


Hextra begeleiding heeft samenwerkingsverbanden met ambulante begeleiders om de verscheidenheid aan specifieke begeleidingsvragen in te kunnen vullen. Is er bijvoorbeeld een structuurcoach nodig, dan kan deze eenvoudig worden toegevoegd aan het bestaande begeleidingstraject. Informeer naar de mogelijkheden.

0jr
ERVARING

Neem vandaag nog contact met ons op.