“Ook een reis van duizend mijl begint met één stap”
Lao Tse

BEGELEIDING

Wij bieden diensten in de maatschappelijke zorg (WMO en Jeugdwet). Wij werken volgens een begeleidingsmodel waarbij aandacht is voor alle leefgebieden; sociale, psychische en praktische problematiek. Afhankelijk van de vraag kunnen wij begeleiding specialistisch en begeleiding basis inzetten. Naast onze ervaring op de aangegeven gebieden hebben wij een expertise opgebouwd binnen de acute begeleiding. Acute begeleiding houdt in dat wij inzetbaar zijn om snel in kaart te brengen wat er speelt in crisisachtige situaties en zo nodig bijpassende begeleiders in kunnen zetten.

Hextra begeleiding kan ook langdurig worden ingezet. Door met minimale ureninzet een cliënt te kunnen volgen, kun je bijvoorbeeld een terugval voorkomen doordat er een goede vertrouwensband aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan mensen met autisme, depressies, NAH en/of psychoses.

Voor de begeleiding is een beschikking nodig die door de gemeente wordt afgegeven. U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente. Uiteraard mag u ook contact met ons op nemen voor meer informatie.

VOOR WIE

Hextra begeleiding biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen die een probleem ervaren in het dagelijks leven. Dit kan zijn op het gebied van psychische onwel bevinden, opvoeding, school en werken, gedrag en relaties. De focus van de begeleiding ligt op iemands kracht en niet uitsluitend op zijn tekortkomingen. Dat betekent niet dat we de problemen negeren of bagatelliseren, maar dat we vanuit ieders eigen vermogen kijken hoe de problemen op te lossen.

Bij Hextra begeleiding gaan we uit van de kwaliteiten die ieder mens bezit. Een diagnose is niet ons uitgangspunt en is dus niet noodzakelijk bij aanmelding.

Wachttijden
Hextra begeleiding streeft naar zo kort mogelijke wachttijden. Neem telefonisch 085-02 90 738 contact op voor de meest actuele informatie.

Of mail ons!

U kunt ons natuurlijk ook altijd even mailen.

Hextra begeleiding heeft een contract met onderstaande gemeenten:

 • Arnhem
 • Doesburg
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden (alleen gespecialiseerde begeleiding WMO)
 • Wageningen
 • Westervoort
 • Zevenaar

Wij hebben ervaring op het gebied van:

 • Acute begeleiding
 • ADHD/ADD
 • Alzheimerproblematiek in een vroeg stadium
 • Angsten (b.v. faalangst)
 • Autisme
 • Chronische (levensloop) begeleiding
 • Depressies
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Gezinsbegeleiding
 • Ondersteuning bij schoolwerk
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Schoolverzuim
 • Verslavingen
0jr
ERVARING

Neem vandaag nog contact met ons op.